logo

Biljart Bond Woensdrecht Hoogerheide

Terug

Privacybeleid BBWH

Biljart Bond Woensdrecht Hoogerheide ( BBWH ) te Hoogerheide is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals hieronder is aangegeven.
De secretaris van Biljart Bond Woensdrecht Hoogerheide, Frans Buijs is belast met de gegevensbescherming van de Stichting.
Hij is te bereiken via info@bbwh.nl.

Gegevens:
Biljart Bond Woensdrecht Hoogerheide slaat persoonsgegevens op van:
Biljarters/sters die zich aangemeld hebben als lid van de BBWH.

Welke gegevens:
Biljart Bond Woensdrecht Hoogerheide verwerkt de volgende gegevens van een lid:
• voornaam
• tussenvoegsel
• achternaam
• adres
• postcode
• woonplaats
• telefoonnummer
• e-mailadres
• van welke biljart vereniging het lid is
• Functie lid, zoals secretaris, voorzitter, penningmeester, bondafgevaardigde, teamleider wedstrijdleider, webmaster.

Publiceren:
Biljart Bond Woensdrecht Hoogerheide maakt foto’s van de leden voor:
• Foto’s van biljartteams.
• Foto’s tijdens prijsuitreikingen van libre en 3-banden.
• Algemene foto’s van activiteiten.
• Foto’s voor biljartboek en website.

Doel van de verwerking:
Wij verwerken de persoonsgegevens van Biljart Bond Woensdrecht Hoogerheide voor de volgende doeleinden:
• Biljartboek van Biljart Bond Woensdrecht Hoogerheide.
• Info op onze Website: www.bbwh.nl. en E-Mail: info@bbwh.nl
• Info op Biljartpoint.

Bewaartermijn:
De gegevens worden gewist wanneer:
• een lid hierom vraagt
• een lid langer dan 10 jaar geen lid meer is of in contact is geweest met Biljart Bond Woensdrecht Hoogerheide.
• Biljart Bond Woensdrecht Hoogerheide wordt opgeheven.

Bewerkersovereenkomst:
Wij verkopen uw gegevens niet.
De secretaris F. Buijs zorgt voor een goed niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Biljart Bond Woensdrecht Hoogerheide blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Inzien, aanpassen of verwijderen:
Uw persoonsgegevens kunt u inzien, laten aanpassen of laten verwijderen.
Ook kunt u uw toestemming voor de gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens.
Stuur hiervoor een e-mail naar info@bbwh.nl
Binnen tien dagen wordt op uw verzoek gereageerd.

Beveiliging:
Biljart Bond Woensdrecht Hoogerheide doet er alles aan om misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijzigingen en verlies van uw gegevens tegen te gaan.
Mocht u aanwijzingen hebben dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of aanwijzingen hebben van misbruik,
stuur dan een e-mail naar info@bbwh.nl

Een voorbeeldbrief en een toestemmingsformulier krijgt u via onderstaande linken:
Voorbeeldbrief_AVG
Toestemmingsformulier

***