logo

Biljart Bond Woensdrecht Hoogerheide

Terug

geschiedenis


bal

. . . Er waren er nog meer bij, maar die namen zijn niet met zekerheid te noemen.
Het is jammer dat dergelijke gegevens niet bewaard zijn gebleven. Maar er kon nu gebiljart worden in competitie verband in het eigen dorp en dat was fijn. De eerste voorzitter was Fons Pijnen en die heeft het 2 à 3 jaar verder mogen uitbouwen. Zijn opvolger was Frans Verswijver, die in het begin de secretaris was. Voordat het echter zover was, hadden de mensen van het eerste uur heel wat werk verzet.
Enkele opmerkingen uit de mond van Frans Verswijver:
Tijdens de bespreking bij Kuijlen was het erg gezellig. "Voor de toog was het droog", dit omdat er na de oorlog niet veel verbouwen was.
Later bouwde Fons aan de andere hoek van de Wouwbaan een nieuw café.
Fons Kuijlen was zelf toen lid van De Arend.

Nog een opmerkelijke gebeurtenis betreft de regels.
De reglementen van de BBWH zijn tot stand gekomen met medewerking van Meester Wout Kops, destijds onderwijzer in Woensdrecht. Deze sportieve meester (hij hield ook van voetbal) bracht de Statuten en Reglementen van de Oosterhoutse Biljartbond mee en een belangrijk deel van de regels zijn hier uit overgenomen.
Net voor de oprichting van de BBWH was er een "los" kampioenschap. Men kende toen maar één klasse en er moesten 75 caramboles gemaakt worden. Janus Kuylen, bij vele ouderen nog wel eens aangehaald als een bal op zijn Janus Kuylen gemaakt wordt, werd kampioen met een gemiddelde van 2,16.
In de beginjaren had de Bond een A en een B klasse met en vast aantal te maken caramboles.
In 1959 werd er al gespeeld in de A, B en C klasse, telkens met 5-tallen. In de notulen van ‘t Centrum vinden we de indeling:
A-klasse: Arend 1, Centrum 1, Casino 1, In de Zon 1, O.D.T. 1, Arend 2 en O.B.K. 1.
B-Klasse: Rust Wat 1, Centrum 2, Casino 2, O.D.T. 2, Arend en In de Zon 2.
C-Klasse: In de Zon 3, Casino 3, Rust Wat 2, Centrum 3 en O.B.K. 2.

In de begin jaren had de Bond een bescheiden kas en daarom werden de kampioenen gehuldigd met diploma’s. Deze diploma’s kwamen uit België (In Nederland mocht dat niet zo maar) en werden dan verder door Frans verzorgd.
De eerste voorzitter Fons Pijnen heeft er een honorarium "door moeten drammen" tijdens een van de vergaderingen: tien gulden voor de voorzitter, de secretaris vijf gulden en een rijksdaalder voor de penningmeester. De clubs moesten toen, en Fons stond erop, 2 consumpties vergoeden van hun afgevaardigden. Liefdewerk… oud papier…
Er is ook eens een idee geweest voor een prijsuitreiking met bal avond. Het was afkomstig van Casino en De Arend. Dit is toen een fiasco geworden.

bal In 1959 telde de BBWH 7 verenigingen met 18 teams, in 1972 werd T.O.R. verwelkomd als nieuwe vereniging en het aantal verenigingen kwam daarmee op 9:
De Arend, Calfven, In de Zon, ›t Centrum, Rust Wat, D.V.S ’70, Hof van Holland, Non Plus Ultra en T.O.R..
In de jaren ’60 deed biljartvereniging de Laagvliegers vijf jaar mee aan de competitie. Deze vereniging was gevestigd in het militair tehuis van de vliegbasis aan het einde van ’t Zandfort, net voor de ingang.
Spelers van dat team waren o.a. C.Dosman (de latere voorzitter van de BBWH), J.Koevoets, Hr. Wils en A.Verdult. Men ging altijd graag biljarten bij de Laagvliegers in de "kelder", misschien vanwege de lage prijs voor een pilsje en het was daar altijd een gezellige boel. A.Verdult werd gedurende deze jaren, met een serie van 58 en 113, kampioen van Hoogerheide bij Hof van Holland, waar de mensen buiten stonden om het biljarten te kunnen volgen.
In augustus 1973 kwam er weer een nieuwe vereniging bij. B.V. Boulevard gevestigd bij Jan Nuyes wordt met algemene stemming aangenomen.
Het aantal te maken caramboles wordt 20x het gemiddelde. Een voorstel van Fons Michielsen om mindere spelers met 0,75 te laten beginnen werd aangenomen.
De competitie van 1973 ging van start met 206 spelers. Op 1 augustus 1974 bestaat de BBWH met de komst van B.V. Casino uit 11 verenigingen. De groei zit er goed in en dat jaar starten 236 spelers aan de competitie.
Door deze groei kwam er weer een C-klasse bij, waarbij elke klasse uit minimaal 10 teams bestond. Er werd in elke klasse gespeeld met 6-tallen.
Het aantal te maken caramboles wordt 15x het gemiddelde plus 20 voor de A-klasse, plus 10 voor de B-klasse en plus 5 voor de C-klasse.
Er werd vanaf toen gespeeld met afgetekende hoeken en er werd een strafcommissie benoemd die bestond uit M.Lameir, E.de Vos en Chr. Almekinders.

bal In het seizoen 1975-1976 meldt Alcazar zich als 12e vereniging. In de A-klasse werd weer met vijftallen gespeeld en we vinden dat jaar 257 spelers verdeeld over 30 teams. Een jaar later wordt er gespeel met 35 teams.
In december 1977 wordt op een vergadering afscheid genomen van Frans Verswijveren.
Er was tot dan toe nog nooit een vrouw op de vergadering geweest volgens Frans, maar nu werd zijn vrouw ook in de hulde betrokken.
Op 8 maart 1978 wordt bij Hof van Holland het voorzitterschap aanvaard door Cees Dorsman.
Er waren 2 vergaderingen nodig om Boulevard uit Ossendrecht toe te laten treden tot de BBWH. Op 11 juli 1978 werden ze de 13e vereniging.
Ook de nu nog steeds gebruikte Belgisch-Nederlandse telling is vanaf die dag een feit. In de reglementen wordt opgenomen dat met de bundeling van de biljartsport in de omgeving bedoeld wordt Huijbergen en Ossendrecht met een maximum van 2 verenigingen per dorp.
In het seizoen 1978-1979 stopt het Casino, waardoor het aantal verenigingen op 12 uitkomt. In deze competitie behalen voor het eerst 3 teams van dezelfde club de drie titels. Het is al De Arend wat de klok slaat.
In 1979 stopt Calfven en verandert Alcazar zijn naam in De Herberg. Er zijn weer 11 verenigingen met 34 teams in de competitie met 288 leden.

In juni 1980 ligt er het verzoek van Het Trefpunt om lid te mogen worden, maar de vergadering wijst het verzoek af.
Tijdens deze vergadering beslist het hoofdbestuur dat er op donderdag gebiljart gaat worden. De afgevaardigden zelf stemden tweemaal, maar de stemmen staakten.
In het seizoen 1980-1981 herhaalt Non Plus Ultra wat De Arend 2 jaar eerder deed, nl. met 3 teams kampioen worden.
De groei van de BBWH blijft maar doorgaan als er in februari 1981 drie verzoeken komen tot toetreding.
Het zijn De Kroon uit Huijbergen, B.V. Het Schildertje uit Ossendrecht en B.V. Het Trefpunt uit Hoogerheide.
Alle 3 worden toegelaten en de BBWH bestaat dus vanaf nu uit 14 verenigingen. Op 25 juni 1981 zijn ze voor de eerste maal op de bondsvergadering. Tijdens deze vergadering wordt de huidige interval telling aangenomen. Dubbel spelen werd toegestaan, maar dan moest er 10% meer caramboles gemaakt worden.
Het seizoen 1981-1982 werd begonnen met 14 verenigingen, verdeeld over 4 klassen met 311 leden.

Het 25 jarig bestaan van de BBWH werd op 15 mei 1982 gevierd met een receptie bij café Non Plus Ultra en een feestavond bij café De Herberg. Hierbij waren ruim 100 leden aanwezig.
Op dat moment waren de volgende verenigingen lid van de BBWH:
De Arend, Benelux, Boulevard, B.V.B.O., ’t Centrum, De Herberg, Hof van Holland, De Instuif, De Kroon, Non Plus Ultra, T.O.R., Trefpunt, In de Zon en Het Schildertje.

bal In 1983 konden de verenigingen de uitslagen en tussenstanden elke week ophalen bij café De Herberg, alwaar ook de wedstrijdformulieren ingeleverd moesten worden.
In 1984 melde S.V.S. zich als nieuwe vereniging en de Instuif stopte ermee, zodat het aantal verenigingen 14 bleef. Een jaar later was het ’t Schildertje uit Ossendrecht die ermee stopte, maar daar stond de komst van De Haan tegenover. Ook veranderde de naam van Benelux in De Witte Raaf.
Met ingang van het seizoen 1986-1987 deed de computer zijn intrede en vanaf dat moment heeft ieder lid een bondsnummer bestaande uit 4 cijfers.
Voor het niet bij wonen van de bondsvergadering werd de betreffende vereniging bestraft met een boete van vijftig gulden.

Het seizoen 1987-1988 kon de BBWH 2 nieuwe verenigingen verwelkomen: In den Handel en Calfven maar daar stond tegenover dat S.V.S. niet meer mee deed. Het aantal aangesloten verenigingen steeg dus van 14 naar 15.
Ook werd het verplicht om het telbord te gebruiken, zodat beide spelers op de hoogte blijven van de stand in de partij.
In 1988 stopt Cees Dorsman na 10 jaar als voorzitter en hij wordt opgevolgd door Johan den Ouden.
Een jaar later werd Trapke Op als 16e vereniging lid van de BBWH.

bal Het duurt dan 3 jaar voor de volgende vereniging zich aansluit. Het is Vaeders Hoefke uit Huijbergen die als 17e vereniging genoteerd kon worden.
In 1993 is het Victoria uit Ossendrecht die zich als 18e vereniging aansluit bij de BBWH, een jaar later gevolgd door De Seefhoek uit Putte als 19e vereniging. In 1995 werden ’t Wapen van Woensdrecht en Snooker Palace uit Putte lid van de BBWH.
In den Handel stopte ermee, waarmee het aantal verenigingen op 20 komt. Maar het lidmaatschap van ’t Wapen van Woensdrecht duurde maar 1 jaar. In 1996 stopte ze ermee, waardoor de BBWH weer uit 19 verenigingen bestond.
In dat jaar werden voor het eerst de competitie boeken bij een drukker besteld.

In 1997 werd De Snor lid en in 1998 hield De Haan het voor gezien en gingen de meeste spelers over naar B.V.B.O. te Ossendrecht.
De uitslagen en de tussenstanden waren vanaf eind 1998 te zien op TV-Gazet pagina 610. Hiermee kwam een einde aan het om de 3 weken rondbrengen van de uitslagen en de tussenstanden.
Vanaf 5 mei 1999 is de BBWH ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Breda. In het seizoen 1999-2000 veranderde de naam Victoria in B.V.V..
Op 22 juni 2000 werd in café Boulevard te Ossendrecht afscheid genomen van Johan den Ouden. Na vele jaren zijn diensten te hebben verleend in verschillende functies binnen het bestuur, waarvan de laatste jaren als voorzitter, nam hij afscheid van de bestuurstafel.
De bondsafgevaardigden kozen Jan van den Heuvel als zijn opvolger

In het seizoen 2000-2001 werd De Pub uit Woensdrecht verwelkomd en stopte Hof van Holland vanwege de sloop van het pand aan de Raadhuisstraat.
De spelers van Hof van Holland sloten zich aan bij De Arend, waarmee er weer 19 verenigingen lid zijn van de BBWH.
Net als eerder bij ’t Wapen van Woensdrecht, was ook de aanwezigheid van De Pub slechts 1 jaar. In 2001 werd H.W.P. lid van de BBWH.
In de statuten en reglementen staat dat een vereniging die gevestigd is in een horeca gelegenheid in de Gemeente Woensdrecht lid kan worden van de BBWH. Dit kon niet gezegd worden van H.W.P., omdat deze vereniging in Belgisch Putte is gehuisvest, maar daar dit was in de Grensstaat aan de Belgische kant, hadden we hier letterlijk en figuurlijk met een "grensgeval" te maken.
Toch vond de bondsvergadering het geen probleem. In 2002 bestaat de BBWH weer uit 20 verenigingen.
Een aantal spelers van In de Zon verhuisde naar De Arend en gingen daar spelen onder de naam JoZon.

bal In 2004 stopte De Herberg ermee en veranderde de naam van ’t Trefpunt in Kloosterhof. Het totaal aantal verenigingen was dus 19 op dat moment.
In het seizoen 2005-2006 deden er 60 teams mee aan de Driebanden Competitie. Nog nooit hadden zoveel teams zich hiervoor opgegeven.
Dat jaar deden er ook 75 teams mee aan de Libre Competitie, waarmee het totaal aantal teams dat jaar op 135 uitkwam. Een seizoen record!
In het seizoen 2006-2007 kon de 20e vereniging genoteerd worden. Hotel Dekkers uit Ossendrecht werd verwelkomd als nieuwe vereniging. De competitie werd gestart met 20 verenigingen, 75 teams verdeeld over 7 klassen en de BBWH telt 484 leden.
Het aantal teams voor de Driebanden Competitie was dat jaar 57.
In het seizoen 2007-2008 bleef het aantal verenigingen op 20. Biljartvereniging De Witte Raaf was opgeheven, maar biljartvereniging ’t Haasje kon als 4e vereniging uit Putte verwelkomd worden.
Er deden 72 teams mee aan de Libre Competitie en 56 teams aan de Driebanden Competitie.
Voor het seizoen 2008-2009 kon de BBWH 2 nieuwe verenigingen verwelkomen. Entree uit het gelijknamige café aan de Raadhuisstraat te Hoogerheide en De Kloek uit het Multifunctionele Centrum te Huijbergen brachten het aantal verenigingen op 22.
Deze 22 verenigingen schreven 75 teams in voor de Libre Competitie.

***